TEAGLE – REALIZACJA

Klient: Geotik sp.z.o.o., właściciel marki Teagle, aplikacji do monitoringu GPS.

Target: managerowie i szefowie małych, średnich i dużych firm.

Cel: Zwiększenie świadomości wokół monitoringu GPS. Uzmysłowienie managerom i właścicielom firm, że monitoring GPS zapewnia takie korzyści jak: optymalizacja kosztów, ograniczenie wypadków czy mandatów do minimum.

Działania: Pracuję dla firmy Geotik sp.z.o.o od 2017 roku. Należą do niej m.in. marki: GPS Guardian i Teagle

W lutym 2019 roku stworzyłem treść do e-booka, którego celem miało być zwiększenie świadomości wokół monitoringu GPS. Ebook skierowany był do klientów B2B. Odpowiadałem za koncepcję i cały kontent, który w jasny i precyzyjny sposób przedstawiał korzyści monitoringu GPS.

Wybrane fragmenty ebooka dla Teagle:

1 fragment

Poznajmy złe nawyki kierowców, które mają negatywny wpływ na kondycję firm

Nie od dziś wiadomo, że do głównych grzechów kierowców firmowych należą takie negatywne przyzwyczajenia jak: wymuszanie pierwszeństwa, nadmierne przekraczanie prędkości czy smsowanie za kółkiem. To dopiero wierzchołek góry lodowej złych zachowań, które nie tylko zwiększają ryzyko wypadków, ale i narażają Państwa firmę na wysokie straty. Do zestawu negatywnych zachowań kierowców siedzących za kółkiem samochodów firmowych należy dodać nadmierne korzystanie z biegu jałowego, co skutkuje zbyt dużym zużyciem paliwa i przekłada się na znaczny wzrost kosztów przedsiębiorstwa. Według statystyk Automobile Association jazda po autostradzie z prędkością 125-135 km/h zamiast 110 km/h wpływa na zwiększenie zużycia paliwa aż o 25%. To jeszcze nie wszystko. Oliwy do ognia dolewają sami pracodawcy i managerowie lekceważący informacje o używaniu telefonów komórkowych przez swoich kierowców, co często bywa powodem niewypłacania odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe, kiedy dojdzie do wypadu. Z kolei 17% właścicieli firm dysponujących flotą samochodową zakazuje używania telefonów komórkowych podczas jazdy – nawet z użyciem zestawów głośnomówiących. Szybkie przyspieszanie to także bardzo częsty widok na polskich drogach – nie tylko powoduje niebezpieczeństwo na drodze, ale i prowadzi do większego spalania paliwa. Polscy kierowcy firmowi bardzo często dokonują ostrego hamowania, co sprawia, że ryzyko wystąpienia wypadku drogowego lub kolizji zwiększa się o kilkadziesiąt procent.

Korzyści systemów telematycznych i monitoringu GPS w służbie bezpieczeństwa i oszczędności

Największe grzechy polskich kierowców można wyeliminować albo skutecznie je ograniczać, dzięki monitoringowi GPS, który jest doskonałym narzędziem kontroli i cięcia kosztów. Jak to możliwe? Otóż, stałe monitorowanie zachowania kierowców podczas podróży służbowej przekłada się na większe przestrzeganie przez nich ograniczeń prędkości. Skutkiem tego jest większe bezpieczeństwo oraz mniejsza liczba mandatów, które drenują kieszeń polskich przedsiębiorców w niesamowicie szybkim tempie. Jeśli managerowie lub pracodawcy będą kontrolować swoich kierowców i trzymać rękę na pulsie, ostrzegając ich o incydentach związanych z niewłaściwymi zachowaniami na drodze jak: ostre hamowanie, przyspieszanie lub skręcanie to wpłynie to na ograniczenie wydatków firmy. Monitoring GPS posiada wiele praktycznych funkcjonalności, wpływających na większe bezpieczeństwo i zyski, które zaczną generować się same! Dzięki monitoringowi GPS ograniczą Państwo straty paliwa, do których dochodzi poprzez nadmierną prędkość i gwałtowne przyspieszanie. Co więcej Państwa firma może skutecznie monitorować i lepiej kontrolować zachowania kierowców poprzez ustawienie indywidualnych powiadomień dla każdego kierowcy w systemie monitoringu GPS.

2 fragment

5 największych grzechów kierowców flotowych

Stosowanie pojazdów do celów prywatnych

Prawdziwą zmorą przedsiębiorców jest używanie samochodów służbowych do celów prywatnych. Skutkiem takich praktyk są wyższe koszty, których przyczyn często nie są świadomi właściciele czy kierownicy flot. Często ten problem powiązany jest z brakiem włożenia karty kierowcy do pojazdu przed rozpoczęciem jazdy, co jest niezgodne z prawem. Prowadzi to do uchybień w raportowaniu pojazdu i rodzi problemy podczas rozliczania kart czasu pracy oraz wypłat. Taka praktyka skutkuje często brakiem wypłacenia ewentualnego roszczenia ubezpieczeniowego. Warto zaznaczyć, że skutecznym narzędziem w walce z używaniem floty służbowej do celów prywatnych jest monitoring GPS, który lokalizuje pojazd i przeciwdziała nadużyciom ze strony kierowców. 

Opóźnienia w realizacji zleceń

Błędne raportowanie godzin pracy kierowcy rodzi niebezpieczeństwo zamieszania w dokumentacji, czego skutkiem jest zbyt duża lub zbyt mała liczba godzin pracy. Dzieje się tak za sprawą zaniżania bądź zawyżania godzin pracy przez kierowców. Druga strona medalu to fakt, iż kierowcy pozostający poza kontrolą monitoringu GPS często przeciągają wizyty u klientów, co skutkuje poważnymi opóźnieniami w realizacji zleceń i stratami finansowymi. Monitoring GPS sprawia, że kierownik floty lub właściciel może za pomocą jednego kliknięcia sprawdzić, ile godzin kierowca prowadził pojazd, ile zostało mu do osiągnięcia maksymalnej liczby godzin czy też gdzie się dokładnie znajduje. Eliminuje to praktykę zbyt długich przerw kierowców czy przeciągania wizyt u kontrahentów, które mają niekorzystny wpływ na realizacje zleceń, generując dodatkowe koszty.

Planowanie przerw – jaki ma wpływ na wydajność kierowcy?

Kierowcy często muszą zrealizować napięty harmonogram, dlatego zrozumiałe jest, że czasami zapominają o zaplanowaniu przerw w ciągu chaotycznego dnia. Niestety, brak odpowiedniego zaplanowania odpoczynku może postawić kierowników flot w trudnej sytuacji, ponieważ muszą oni zarządzać dostawami wymagającymi szybkiego doręczenia tak, by były zgodne z wymogami prawnymi związanymi z godzinami kierowania. Dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym w monitoringu GPS, mówiącym o przekraczaniu lub zbliżaniu się do ograniczenia czasu prowadzenia pojazdu, możemy sugerować kierowcom zrobienie regulaminowej przerwy. Przekłada się to bezpośrednio na lepszą wydajność kierowców i skuteczniejsze przestrzeganie wymogów prawnych. 

Czas na redukcję niebezpiecznej jazdy!

Najczęstsze negatywne zachowania, składające się na niebezpieczną jazdę to: gwałtowne hamowanie i ruszanie oraz wchodzenie w zakręty czy przekraczanie dozwolonej prędkości. Według badań, nadmierne przyspieszanie może zwiększyć zużycie paliwa nawet o 33%! Skutkiem nieodpowiedzialnej jazdy są kolizje, wypadki czy związane z nimi odmowy wypłacania odszkodowania przez ubezpieczyciela. 

Dzięki monitoringowi GPS będziecie mieli Państwo wgląd w czasie rzeczywistym w błędy popełniane przez kierowców flot, by móc wysyłać im powiadomienia oraz mieć realny wpływ na ich styl jazdy. Mając dostęp do raportów długoterminowych, mają Państwo możliwość zarządzania bezpieczeństwem swojej floty. Monitoring GPS zapewnia gwarancję wyeliminowania negatywnych nawyków oraz wzrost rentowności floty poprzez oszczędność na paliwie czy możliwość zmniejszenia składek ubezpieczeniowych za pomocą danych GPS z Państwa floty.  

Brak łączności z kierowcą a monitoring GPS

Telefonowanie do kierowcy przez właściciela czy kierownika floty nie zawsze przynosi zamierzone skutki – nie wiemy wówczas czy kierowca nie odbiera, bo nie może czy robi to celowo. Z pomocą przychodzi monitoring GPS, który w precyzyjny sposób pokazuje gdzie znajduje się kierowca i pomaga ustalić szacowany czas przyjazdu, nawet jeśli nie mamy z nim bezpośredniej łączności. Monitoring GPS pozwala ograniczyć nadużycia kierowców i mieć większą kontrolę nad pracą naszej floty samochodowej.

W okresie maj-czerwiec 2018 stworzyłem także wybrane teksty reklamowe na stronę www marki Teagle.

target: managerowie, szefowie firm

brief: teksty skierowane do korporacji i instytucji, formalny styl, nacisk na usługowy charakter aplikacji.

Wybrane realizacje z zakresu tekstów na stronę www dla marki Teagle:

https://teagle.io/usluga/zarzadzanie-gospodarka-paliwowa/

https://teagle.io/usluga/zarzadzanie-flotami/

https://teagle.io/usluga/programy-motywacyjne-dla-kierowcow/Możliwość komentowania została wyłączona.