SENSES – REALIZACJA

Claim dla Senses restaurant – 2014 r.

Klient: Senses restaurant (restauracja nagrodzona Gwiazdką Michelin)

Grupa docelowa: Klienci restauracji: 28-55 lat, zamożni, otwarci na nowe smaki i eksperymenty kulinarne.

Działania: kreacja koncepcji key visualu z minimalistycznym piktogramem, który został wykorzystany do reklam prasowych do takich magazynów jak: Newsweek oraz stworzenie claimu „Discover your Senses All over Again”. Claim w prosty sposób wyrażał ideę restauracji, nagrodzonej zaszczytnym mianem gwiazdki Michelin.Możliwość komentowania została wyłączona.